Претражи овај блог ЋИРИЛИЧНИМ фонтом!

Значење речи - Антонимија

Антоними


Антоними су речи супротног значења. 


 • Глаголи
  причати - ћутати
  отворити - затворити
  памтити - заборављати
  ући - изаћи
  излазити - улазити
 • Именице
  бука - тишина
  будућност - прошлост
  младост - старост
  срећа - туга
 • Придеви 
  висок - низак
  горњи - доњи
  леви - десни
 • Прилози
  горе - доле
  лево - десно
  близу - далеко
  мало - много
 • Предлози
  пре - после
  изнад - испод
  испред - иза
  низ - уз