Претражи овај блог ЋИРИЛИЧНИМ фонтом!

Врсте речи - Бројеви


Бројеви су речи које означавају колико нечега има и које је нешто по реду. Делимо их на:

Главне

Редне

Главни бројеви означавају колико нечега има. У главне бројеве спадају:

*Основни бројеви
* Збирни бројеви
* Бројне именице на –ица
* Бројни придеви

Редни бројеви означавају које је нешто по реду.

Основни бројеви означавају колико нечега има. Основни бројеви један, два, три, четири (као и сви бројеви након броја 20 који се завршавају овим бројевима) променљиви су. У пракси редовно мењамо број један и два. Основни бројеви мењају се по падежима и роду. Број један има сва три рода – један, једна, једно. Број два има има само два рода – два, две.

Збирни бројеви означавају колико има особа мушког и женског пола или скуп младих бића означен збирном именицом – двоје деце, седморо пилића.

Бројне именице означавају колико има бића мушког пола – седморица, четворица.

Бројни придеви означавају колико има нечега означеног именицом која је плуралија тантум (има само множину) – двоја врата.
Промена бројева

По падежима се мењају:
Редни бројеви – први, други, двадесет трећи;
Основни бројеви један и два (и сви који се њима завршавају од 21);
Бројне именице – петорица.

По роду се мењају:
Број један – један, једна, једно;
Број два има само два рода;
Редни бројеви – први, прва, прво.

По броју се мењају само редни бојеви.

Писање бројева

Основни и редни бројеви могу се записати цифрама.
Пазите како пишете вишечлане бројеве!

4 – четири
44 – четрдесет четири
543 – петсто четрдесет три
679 – шестсто седамдесет де
932 – деветсто тридесет два

Редни бројеви могу се писати на два начина. Овако!

4. четврти   или    IV четврти
19. деветнаести   или     XIX деветнаести
21. двадесет први    или  XXI двадесет први
90. деведесети    или    XC деведесети
150. сто педесети   или   CL сто педесети
2020. две хиљаде двадесети или MMXX две хиљаде двадесети

Пазите! Ако пишете редни број, користите или арапски број са тачком или римски број без тачке.