Претражи овај блог ЋИРИЛИЧНИМ фонтом!

Врсте речи - Именице

Именице су променљиве речи које именују бића, предмете, појаве. Именице имају три рода – мушки, женски и средњи род. Род код именица није променљива категорија. То значи да је једна именица увек истог рода. „Град“ је увек мушког рода, „кућа“ је увек женског рода, „дрво“ је увек средњег рода. То се не мења код именица. А шта се мења? Мења се падеж и број.  
Именице у реченици имају службу субјекта, објекта, прилошке одредбе, именског дела предиката, атрибута...

Врсте именица
Именице се најчешће деле на:
1) Властите именице – Србија, Грчка, Москва, Лос Анђелес, Северна Америка, Амазон, Панонска низија, Егејско море...

2) Заједничке именице – син, кућа, јастук, рука, цвет...

3) Збирне именице – цвеће, лишће, грање,  прстење, прасад, пилад, деца...

4) Градивне именице – песак, вода, вино, млеко, вуна, памук, нафта, бензин...

5) Апстрактне (мисаоне) именице – љубав, срећа, слобода, здравље, богатство

6) Глаголске именице – певање, плесање, играње, молба, сеоба, деоба, распеће, ускрснуће...

7) Бројне именице – седмица, седморица, седморка, седмерац, седмина, седмак, стотина, хиљада, милион, милијарда

Сингуларија тантум су именице које имају само једнину. (Србија, Европа, Сава, нафта, љубав...)
Плуралија тантум су именице које имају само множину. (Карловци, Добановци, уста, плућа, санке, панталоне, хеланке, кола...)