Претражи овај блог ЋИРИЛИЧНИМ фонтом!

Гласовне промене - Палатализација

ПалатализацијаПалатализација је промена задњонепчаних сугласника К, Г и Х у предњонепчане сугласнике Ч, Ж и Ш.

До ове промене долази у:

1) вокативу једнине именица мушког рода: војник - војниче, ђак - ђаче, друг - друже, дух - душе;

2) при грађењу речи чија се творбена основа завршава на К, Г, Х: мрак - мрачан, момак - момчина, влага - влажност, круг - кружница, траг - тражити;

3) презенту глагола чија се основа завршава на К, Г, Х: вући - вук- вучем, моћи - мог- можеш;

4) промена Ц, З у Ч, Ж такође се убраја у резултате палатализације: зец - зече - зечић; јарац - јарче, Милица - Миличин, месец - месече - месечина, кнез - кнеже, витез - витеже...Изузеци од палатализације


1) Присвојни придеви од властитих имена чија се основа завршава на К, Г, Х: Зоркин, Милкин, Загин, Драгин...

2) Речи код којих би се значење изменило или замутило ако би се извршила палатализација: коцка - коцкица, девојчица - девојчицин, бака - бакин, колега - колегин, колега - колегиница, снаха - снахин...


Пази! У презенту глагола палатализација - јотовање некад могу да ти изгледају исто. 

Вући - вучем, вучеш, вуче, вучемо, вучете, вуку. 
Викати - вичем, вичеш, виче, вичемо, вичете, вичу.

Ако је сугласник из основе (у овом случају, то је К) остао непромењен у 3. лицу множине (вуку), извршена је палатализација. Ако је сугласник из основе (у овом случају, то је К) промењен у целом презенту, то је јотовање.