Претражи овај блог ЋИРИЛИЧНИМ фонтом!

Врсте речи - Глаголи - Перфекат

Перфекат


Перфекат је сложен лични глаголски облик. Означава радњу која се десила у прошлости. Гради се од краћих (ненаглашених) облика помоћног глагола ЈЕСАМ и радног глаголског придева глагола који се мења.

Перфекат разликује лице, број и род.
Перфекат помоћних глагола


БИТИ 

ја сам био - био сам
ти си био - био си
он је био - био је
ми смо били - били смо
ви сте били - били сте
они су били - били су

ХТЕТИ

ја сам хтео - хтео сам
ти си хтео - хтео си
он је хтео - хтео је
ми смо хтели - хтели смо
ви сте хтели - хтели сте
они су хтели - хтели су