Претражи овај блог ЋИРИЛИЧНИМ фонтом!

Врсте речи - Глаголи - Плусквамперфекат

Плусквамперфекат


Плусквамперфекат је сложен лични глаголски облик.
Разликује лице, број, род.
Означава радњу која се десила у прошлости пре неке друге прошле радње.
Плусквамперфекат је прошло глаголско време.

Плусквамперфекат се гради на два начина:

1) перфекат глагола БИТИ и радни глаголски придев:

    Ја сам био ишао
    Ти си био ишао
    Он је био ишао
    Ми смо били ишли
    Ви сте били ишли
    Они су били ишли

2) имперфекат глагола БИТИ и радни глаголски придев: 

     Ја бејах ишао/ ја бех ишао
     Ти бејаше ишао/ти беше ишао
     Он бејаше ишао/он беше ишао
     Ми бејасмо ишли/ми бесмо ишли
     Ви бејасте ишли/ви бесте ишли
     Они бејаху ишли/они беху ишлиПлусквамперфекат помоћних глагола


БИТИ 

1. Ја бејех био/ја бех био
2. Ти бејаше био/ти беше био
3. Он бејаше био/он беше био
1. Ми бејасмо били/ми бесмо били
2. Ви бејасте били/ви бесте били
3. Они бејаху били/они беху били

ХТЕТИ 

1. Ја сам био хтео/ја бе(ја)х хтео
2. Ти си био хтео/ти бе(ја)ше хтео
3. Он је био хтео/он бе(ја)ше хтео
1. Ми смо били хтели/ми бе(ја)смо хтели
2. Ви сте били хтели/ви бе(ја)сте хтели
3. Они су били хтели/они бе(ја)ху хтели