Претражи овај блог ЋИРИЛИЧНИМ фонтом!

Гласовне промене - Асимилација и сажимање самогласника

Асимилација и сажимање самогласника


Асимилација је гласовна промена у којој се различити самогласници изједначавају. 

Сажимање је гласовна промена у којој се исти самогласници спајају у један самогласник. 

Сажимање самогласника након промене Л у О - соко, сто, со:

сокол ⇨ сокоо ⇨ соко
стол ⇨ стоо ⇨ сто 
сол ⇨ соо ⇨ со

Асимилација и сажимање након губљења сугласника Ј - ког, мог, свог:

којег ⇨ коег ⇨ коог ⇨ ког
мојег ⇨ моег ⇨ моог ⇨ мог
својег ⇨ своег ⇨ своог ⇨ свог


Изузеци од сажимања самогласника


1) зоолошки, поочим, микроорганизам, самоодбрана, антиисторијски...
2) анђео, посао, мисао, котао, брисао...