Претражи овај блог ЋИРИЛИЧНИМ фонтом!

Значење речи - Аугментативи и пејоративи

Аугментативи и пејоративиАугментативи су речи које означавају нешто увећано, увећанице.


Настају додавањем суфикса -ина, -ерда, -урда, -етина, -ерина,  -урина, -уштина...

-ина: носина, 
-ерда: ручерда
-урда: главурда
-етина: главетина
-ерина: кућерина
-урина: косурина


Пејоративи су речи којима се казује неко погрдно значење. 


бабетина
жентурача
селендра
шоферчина

Понекад је тешко утврдити да ли је реч аугментатив (рецимо, ципелетина - велика ципела) или је то реч са погрдним значењем која носи негативну конотацију јер и те ципеле и њихов носилац изазивају негативну емоцију.