Претражи овај блог ЋИРИЛИЧНИМ фонтом!

Значење речи - Деминутиви и хипокористици

Деминутиви и хипокористици


Деминутив је реч која означава умањено значење. 

Настала је извођењем, односно додавањем суфикса -ица, -ић, -ак, -анце, -енце, -ашце, -ешце...

-ица: кућа - кућица, мама - мамица, глава - главица, рука - ручица (и рукица), нога - ножица (и ногица), кашика - кашичица...

-ић: листић, прутић, прстић, псић, лептирић...

-чић: лептирчић, каменчић, екранчић, телефончић...

-ак: цветак, листак...

-анце: псетанце

-енце: кученце

-ашце: сунашце

-ешце: детешце

Хипокорстици су речи које проистичу из осећања љубави, нежности; то су тепања која су показатељ блискости.

мајка - мајчица
бака - бакица 
рука -ручица 

Понекад је тешко раздвојити да ли је реч умањеница (рецимо, ручица - мала рука) или је то хипокористик (тепање) јер је деминутив истовремено и хипокористик.