Претражи овај блог ЋИРИЛИЧНИМ фонтом!

Врсте речи - Прилози

Прилози


Прилози су непроменљиве речи - не мењају се. Најчешће одређују радњу глагола па се појављују у служби прилошких (глаголских) одредби. Прилози одређују глаголску радњу према месту (овде, лево), према времену (сад, јуче), према начину (тако, лако), према узроку (зашто, зато), према мери или количини (још, доста). 

Најчешће их делимо у следеће групе:
  • прилози за место (овде, ту, тамо, где, игде, икуда, куда, камо, горе, десно, близу, напред, свуда...);
  • прилози за време (јуче, сад, некад, никад, увек, данас, ноћас, јесенас, зимус, пролетос, летос...);
  • прилози за начин (настали су од заменица, а неки од описних придева средњег рода; овако, тако, онако, некако, лепо, лако, брзо, изненада);
  • прилози за узрок (зашто, зато, стога);
  • прилози за количину (још, доста, много, мало, неколико, нешто, пуно, сасвим, врло, веома).
Неки прилози нису сасвим непроменљиви. 
  • неки прилози за начин (они који су настали од придева) имају компарацију (о томе можеш да прочиташ ОВДЕ) - лако, лакше, најлакше;
  • Неки прилози за време имају компарацију - рано, раније, најраније;
  • неки прилози за количину имају компарацију - много, више, највише...
  • неки прилози за место имају компарацију - близу, ближе, најближе...