Претражи овај блог ЋИРИЛИЧНИМ фонтом!

Врсте речи - Заменице

Заменице

Заменице су променљиве именичке речи које замењују именице, придеви, бројеви. Оне упућују на бића, предмете, појаве или неке њихове особине. 

Деле се у две групе:
 1. Именичке заменице
 2. Придевске заменице.

Именичке заменице

Именичке заменице замењују именице

У реченици, као и именице, имају службу субјекта или објекта

Деле се у следеће групе ⇩⇩⇩
 • Личне заменице ⇨ ја, ти, он, она, оно, ми, ви, они, оне, она
 • Лична заменица сваког лица ⇨ себе, се;
 • Упитне заменице ⇨ ко, шта;
 • Одричне заменице ⇨ нико, ништа;
 • Неодређене заменице ⇨ неко, нешто;
 • Опште заменице ⇨ свако, свашта;
 • Остале заменице ⇨ ма ко, ма шта, било ко, било шта, ико, ишта, ко год, шта год.

Придевске заменице 

Придевске заменице понашају се као придеви, односно у реченици имају службу атрибута најчешће. Као придеви, ове заменице имају три рода (мушки, женски и средњи) и два броја (једнину и множину).

Деле се на следећи начин  ⇩⇩⇩
 • Присвојне заменице ⇨ мој, моја, моје, твој, твоја, твоје, његов, његова, његово, њен, њена, њено, наш, наша, наше, ваш, ваша, ваше, њихов, њихова, њихово...
 • Присвојна заменица сваког лица ⇨ своја, своја, своје...
 • Показне заменице ⇨ тај, та, то, овај, ова, ово, онај, она, оно; толики, толика, толико, оволики, оволика, оволико, онолики, онолика, онолико, такав, таква, такво, овакав, оваква, овакво, онакав, онаква, онакво...
 • Упитно-односне заменице ⇨ који, која, које, чији, чија, чије, какав, каква, какво, колики, колика, колико...
 • Одричне заменице ⇨ никоји (ниједан), ничији, никакав, николики...
 • Неодређене заменице ⇨ некоји (неки), некакав, нечији, неколики...
 • Опште заменице ⇨ свакоји, свачији, свакакав, сваколики...
 • Остале заменице ⇨ ичији, икакав, икоји, иколики, било који, било чији, било какав, било колики, ма који, ма чији, ма какав, ма колики...

ПАЗИ! Придевска заменица ће род, број и падеж преузети од именице уз коју стоји!
⇩Њен брат долази поподне. 
⇧Мушки род јер је именица уз коју стоји (брат) мушког рода. 
⇩Њихов друг ми је донео ружу.
⇧Заменица њихов је у једнини јер је именица уз који стоји (друг) у једнини.