Претражи овај блог ЋИРИЛИЧНИМ фонтом!

Служба речи - Објекат

Објекат


Објекат је зависни реченични члан. Може бити:
  • Прави 
  • Неправи

Прави објекат


Прави објекат означава ко или шта трпи радњу. Ово је зависни реченични члан који допуњује прелазне глаголе. У служби правог објекта налазе се именице, именичке заменице или именичке синтагме у акузативу без предлога или у деоном генитиву без предлога који се може заменити акузативом.

Читам књигу.
Пијем кафу.
Пио сам кафе/кафу.

Неправи објекат


Неправи објекат означава ко или шта трпи радњу Неправи објекат допуњује непрелазне и повратне глаголе. У служби неправог објеката налазе се именице, именичке заменице или именичке синтагме у свим зависним падежима осим у акузативу без предлога. 

Мислим о победи.
Најео сам се чоколаде.
Била сам задовољна својим успехом.