Претражи овај блог ЋИРИЛИЧНИМ фонтом!

Служба речи - Прилошке одредбе

Прилошке одредбе


Прилошке одредбе ближе одређују глагол уз који стоје. У служби прилошке одредбе најчешће стоје прилози, именице у зависном падежу, именичке синтагме.

Прилошке одредбе се деле на:

  1. Прилошке одредбе за време
  2. Прилошке одредбе за место
  3. Прилошке одредбе за начин
  4. Прилошке одредбе за узрок
  5. Прилошка одредба за циљ и намеру
  6. Прилошке одредбе за меру и количину
  7. Прилошка одредба за друштво 
Прилошке одредбе за време одговарају на питање КАДА. (Јуче, сутра, ноћас, јесенас, зимус, пролетос, летос, тада, сада; ове зиме, тог тренутка, у петак, петком, ове године...)

Прилошке одредбе за место одговарају на питање ГДЕ. (Ту, тамо, овде, тамо, лево, горе; у школи, код куће, под столом, на крову, на високом брегу...)

Прилошке одредбе за начин одговарају на питање КАКО. (Тако, овако, онако, лако, брзо, једноставно; на овај начин, лаким ходом...)

Прилошке одредбе за узрок одговарају на питање ЗАШТО. (Зато, стога, из тог разлога, због болести...)

Прилошке одредбе за циљ и намеру говоре РАДИ ЧЕГА се врши радња глагола. (Ради успеха, ради дружења...)

Прилошке одредбе за меру и количину одговарају на питање КОЛИКО. (Много, мало, више, још, довољно; десет дана, месецима, вековима...)

Прилошка одредба за друштво одговара на питање С КИМ. (Са другом, са најбољим пријатељима...)