Претражи овај блог ЋИРИЛИЧНИМ фонтом!

Врсте речи - Глаголи - Футур други

Футур други


Футур други је сложен лични глаголски облик.
Разликује лице, број и род.
Ово је глаголски начин.
Футур други означава неостварену радњу, тј. радњу за коју се претпоставља да ће се (из)вршити (пре неке друге будуће радње).


Футур други гради се од презента глагола "БИТИ" и радног глаголског придева глагола који се мења.
1. Ја будем дошао
2. Ти будеш дошао
3. Он буде дошао
1. Ми будемо дошли
2. Ви будете дошли
3. Они буду дошли


Футур други помоћних глагола

БИТИ

1. Ја будем био
2. Ти будеш био
3. Он буде био
1. Ми будемо били
2. Ви будете били
3. Они буду били

ХТЕТИ

1. Ја будем хтео
2. Ти будеш хтео
3. Он буде хтео
1. Ми будемо хтели
2. Ви будете хтели
3. Они буду хтели