Претражи овај блог ЋИРИЛИЧНИМ фонтом!

Служба речи - Субјекат

Субјекат


Субјекат је један од два главна главна реченична члана. 

Субјекат може бити:
  • граматички
  • логички

Граматички субјекат


Граматички субјекат је субјекат код кога се именице, именичке заменице, именичке синтагме налазе у номинативу. Граматички субјекат означава вршиоца радње или носиоца стања означених предикатом. 

Милица чита књигу. 
Милица и њена сестра иду у позориште. 

Логички субјекат


Логички субјекат је субјекат код кога се именице, именичке заменице, именичке синтагме налазе у генитиву, дативу или акузативу. Логички субјекат означава постојање или непостојање неког појма, као и носиоца неког стања, осећања, расположења.

Биће кише и сутра. 
Марку се свиђа Ана.
Марка је стид свега овога.